05 – İmar Planı Değişikliği

/ / İmar Plan Tadilatları

Fevzi Çakmak Mahallesi K24-B-25-C-4-B  Pafta 370 Ada 1 Parsel ve 371 Ada 1 Parselin güneyinde  bulunan mevcut yolun İmar Planında yol olarak işlenmesi ile 370 Ada, 371 Ada ve 372 Adanın arasında kalan İmar yoluna cepheli   mevcut teşekküldeki yapıların kadastral sınırlara göre  imar yolunun  düzenleme yapılması için; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı K24-B-25-C-4-B , K24-B-25-C-4-C paftalarında UİP-03665223 plan işlem numarası ile , 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı K24-B-25-C paftasında NİP-03144435 plan işlem numarası ile Belediye Meclisi 05/04/2022 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararıyla onaması yapılmıştır.

Belediyemiz ilan panosunda 07/04/2022 tarihi itibariyle 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İmar Plan Tadilatları PDF görüntüle …