Pazartesi, 25 Şubat 2019 / Kategori Duyurular
TESBİT KOMİSYONU TUTANAĞI 696 sayılı KHK nın geçici 24 üncü maddesi ve 375 sayılı KHK geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 33. madde kapsamında oluşturulan tesbit komisyonumuz işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi için yaptıkları başvurular 9.madde kapsamında incelenmiştir. Tesbit komisyonu yapılan başvuruları ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere incelemiş,
Pazar, 11 Mart 2018 / Kategori Duyurular
696 sayılı KHK’nın geçici 24’üncü maddesi ve 375 sayılı KHK geçici 23 ve geçici 24’üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 38. maddesi gereğince oluşturulan Sınav Kurulumuz 39. maddenin 2. bendi kapsamında sınav yer gün ve saatinde Erkmen Belediyesi hizmet binasında 06/03/2018 tarih ve saat 10.00’da toplanmış, tespit komisyonunca isimleri belirtilen ve sınava katılmaya hak