Sınav Kurulu Tutanağı

/ / Duyurular

696 sayılı KHK’nın geçici 24’üncü maddesi ve 375 sayılı KHK geçici 23 ve geçici 24’üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 38. maddesi gereğince oluşturulan Sınav Kurulumuz 39. maddenin 2. bendi kapsamında sınav yer gün ve saatinde Erkmen Belediyesi hizmet binasında 06/03/2018 tarih ve saat 10.00’da toplanmış, tespit komisyonunca isimleri belirtilen ve sınava katılmaya hak kazanan taşeron işçilerin sürekli içşi statüsüne geçirilmesi hususunda sözlü ve uygulamalı sınava tabii tutulmuşlardır.

Valilik tarafından hazırlanıp kapalı zarf içinde gönderilen sınav soruları, sınav kurulu huzurunda açılmış, çalışanların işgal ettiği konularda eğitim düzeylerine göre sorular işaretlenerek seçilmiş, sözlü olarak sınava alınan adaylara sorulmuştur.

Sınavın gerçekleştirilmesi sonucunda, sınav sonuç tutanağı yazımızın ekinde çıkarılmıştır. İsimleri karşısında “başarılı” olarak belirtilenlerler sınavı kazanmışlardır.

İş bu Sınav Kurulu tutanağı imza altına alınmıştır.