Taşeron İşçi Tespit Tutanağı

/ / Duyurular

TESBİT KOMİSYONU TUTANAĞI 696 sayılı KHK nın geçici 24 üncü maddesi ve 375 sayılı KHK geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 33. madde kapsamında oluşturulan tesbit komisyonumuz işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi için yaptıkları başvurular 9.madde kapsamında incelenmiştir. Tesbit komisyonu yapılan başvuruları ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere incelemiş, Merkeze bağlı Erkmen Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan 8 (Sekiz) işçinin ön incelemede, başvuru formunun süresinde tam ve eksiksiz şekilde doldurulup müracaat yapıldığı, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olduğu, esas incelemede personel alımına dayalı Hizmet alımı sözleşmesi olduğu, işçinin bu personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında o işyerinde 04/12/2017 tarihi itibariyle çalıştığı tesbit edilmiş olup ekli listede isimleri belirtilen 8 (Sekiz) temizlik işçisi sınava katılma hakkı kazanmıştır. İş bu tesbit komisyonu tutanağı komisyon üyelerince imza altına alınmıştır.