2 ŞUBAT DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ

/ / Genel, Haberler

Sulak alanların önemi, korunması ve akılcı kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek maksadıyla Ramsar Sözleşmesi’nin (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmesi’nin) imzaya açıldığı 2 Şubat günü ülkemiz de dahil olmak üzere, Sözleşmeye üye 172 ülkede kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve okullar tarafından “Dünya Sulak Alanlar Günü” olarak kutlanmaktadır.

SULAK ALANLAR İNSANLIK İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR.

Sulak alanlar, bulundukları bölgede ekolojik dengenin sağlanmasına, su rejiminin düzenlenmesine, iklimin yumuşamasına ve küresel düzeyde iklim değişikliğinin kontrolüne katkılar sağladığı gibi balıkçılık, hayvancılık, sazcılık, turizm, rekreatif kullanımlarla bulundukları bölgedeki insanların refahına önemli katkılarda bulunmaktadır

HAYAT, SULAK ALANLAR VE İNSANLARLA İÇ İÇE

Sulak Alanlar Günü’nün 2024 yılı teması ‘Sulak Alanlar ve İnsan Refahı’ olarak belirlenmiştir.
Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer almakta olup, Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akılcı kullanılması gerekmektedir.
Bu bakımdan, sulak alanların korunması ve geliştirilmesi, halkımıza yeterli su arzını sağlamak için gerekli en mühim sorumluluklarımızdan birisidir.